RWDM Girls heeft een dubbele doelstelling: sportief excelleren maar ook sociaal presteren. Maar hoe maken we dat hard?

Social Coach

Hibo Amed heeft een speciale functie bij RWDM Girls. Ze is social coach. Dat wil zeggen dat elk meisje dat zich om één of andere reden niet goed in haar vel voelt, bij haar terecht kan. Het kan gaan over financiële problemen, maar ook over problemen in de groep of psycho-sociale problemen. De social coach neemt elk probleem ter harte en zoekt samen naar oplossingen.

Financiële tegemoetkomingen

Onze club vindt dat lidgeld nooit een drempel mag zijn om aan sport te doen, en zeker voor meisjes die willen voetballen!

Wanneer dit wel het geval is (40% van onze leden valt onder het OMNIO-statuut), vinden we er een oplossing voor.

Er zijn immers verschillende mogelijkheden om kortingen te genieten.

Contacteer ons voor een oplossing op maat.

Meertaligheid

Brussel is de tweede meest kosmopolitische stad ter wereld, na Dubai. Bijna alle nationaliteiten zijn aanwezig in onze stad, evenals heel veel talen. Ook de speelsters van RWDM Girls komen uit alle hoeken van de wereld (59 nationaliteiten) en de kennis van het Nederlands is niet evident terwijl dat een enorm voordeel kan zijn in het leven in Brussel.

We kiezen er dus voor, met de steun van Be Talky van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, om meertaligheid en de kennis van het Nederlands te promoten door activiteiten zoals taalondersteuning voor en na de training, museumbezoeken in het Nederlands, trainingen in het Nederlands, taallessen,…

Huiswerkbegeleiding

In de schoot van het Be Talky project kon RWDM Girls vanaf september 2021
inzetten op huiswerkbegeleiding voor kinderen tussen 6 en 18 jaar. Dankzij de steun
van de Nationale Loterij kan de huiswerkbegeleiding worden verdergezet aan de
start van het seizoen 2022-2023.