Hieronder vind je een oplijsting van mogelijke financiële tussenkomsten.

Het lidgeld mag in geen enkel geval een drempel zijn om je in te schrijven in onze club. Contacteer ons voor een betaling op maat.

Sportcheques

Bijna elke Brusselse gemeente heeft sportcheques ter beschikking voor zijn inwoners. Iedere gemeente bepaalt zelf het bedrag van de cheques en voor welke leeftijdscategoriën. Vraag dus na in je eigen gemeente.

OCMW

Ook bij je OCMW kan je terecht voor een bijdrage aan het lidgeld, maar ieder OCMW organiseert deze bijstand zelfstandig.

Mutualiteit

Elke mutualiteit betaaltjaarlijks een deel van het lidgeld terug. Vraag het document aan “inschrijving sportclub” bij je mutualiteit en wij helpen je graag verder.

en nog meer ...

Een overzicht van alle mogelijke kortingen en terugbetalingen vind je op de website van de VGC.