Voetbal Vlaanderen is een samensmelting tussen Voetbalfederatie Vlaanderen, de Vlaamse Minivoetbalfederatie, de Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond en de Koninklijke Vlaamse Voetbalbond. Samen wil Voetbal Vlaanderen de referentiefederatie maken inzake sportief denken, handelen en good governance. Al onze leden zijn aangesloten bij Voetbal Vlaanderen en in ruil krijgt RWDM Girls financiële steun. VV kende ons een Double Pass ster toe omwille van onze professionele werking!an onze professionele werking!

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met de promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel kende de RWDM Girls twee keer ondersteuning toe. Enerzijds is Be Talky een project waarmee onze club verschillende acties doet omtrent meertaligheid en anderzijds helpt de BHG ons om de club zo toegankelijk mogelijk te maken.

RWDM Girls is een Molenbeekse club, en traint (vooral) op velden in Molenbeek die de Gemeente ter beschikkings stelt tegen een sociaal tarief. Daarnaast ondersteunt de Gemeente Molenbeek onze club met een klein werkingsbudget.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie maakt het beleid rond Nederlandstalig sportaanbod in Brussel met infrastructuur, dienstverlening, subsidies en advies. Dankzij de VGC sport krijgt RWDM Girls ondersteuning voor zowel haar sportieve als haar sociale missie. VGC Sport stelt een jeugdsportcoördinator ter beschikking, en geeft professionele omkadering en werkingssubsidies.

Onze P1 ploeg speelt onder de RBFA en onze twee zaalvoetbalploegen spelen onder de BZVB.

De Vlaamse overheid ondersteunt RWDM Girls om een participatietraject uit te werken tussen augustus 2020 en augustus 2023, om acties te doen die de leden versterken in hun parcours en die hen dichter bij de club brengen.

Sportwerk Vlaanderen werkt samen met RWDM Girls een jeugdsportbeleidsplan uit en coördineert de uitvoering ervan. Op die manier worden onze club en de trainers nóg professioneler.